Turkusowy lider - przywództwo XXI w.

Rejestracja

4 za 3

Zakończenie rejestracji 31.01.2019 23:59

3 690,00 zł

Wczesna rejestracja

Zakończenie rejestracji 31.01.2019 23:59

1 230,00 zł

Uczestnik

Zakończenie rejestracji 01.03.2019 23:59

1 400,00 zł

Opis wydarzenia
Zapraszamy na transformacyjny 12 godz. program warsztatowo-szkoleniowy: Turkusowy lider - przywództwo XXI w. dotyczący  rozwoju przywództwa oraz ukazujący strategie zarządcze XX i XXI w. 


Dzięki programowi:

 • poznasz: teorię Spiral Dynamic, Teorię Integralną Wilbera oraz Poziomy Rozwoju Przywództwa Kegana;
 • doświadczysz modelu 3-ch poziomów celów klienta i nauczysz się z nim pracować;
 • wyodrębnisz swoje wartości osobiste i zawodowe;
 • zrozumiesz poziom Twojego wpływu na innych;
 • zidentyfikujesz swój poziom świadomości oraz związany z nim styl coachingu/zarządzania;
 • zrozumiesz, rozwiniesz i poczujesz kompetencje coachingowe na głębszym poziomie;
 • zdobędziesz innowacyjne narzędzia do pracy z klientami;
 • doświadczysz transformujących warsztatów, po nich nic nie będzie już takie samo.

Dla kogo?

 • dla menedżerów, liderów, zarządzających, aby usystematyzować poziomy zarządzania i wypracować swój autentyczny;
 • dla coachów, aby pogłębić samoświadomość i pracować z klientami na wszystkich 3-ch poziomach;
 • dla osób związanych z HR, aby poznać najnowsze trendy zarządzania, przywództwa, rozwoju liderów i organizacji;
 • dla trenerów, aby zyskać szeroką wiedzę i doświadczenie różnych poziomów pracy z każdym pokoleniem;
 • dla psychologów i terapeutów, aby poszerzyć wiedzę i doświadczenie do pracy z pacjentami/klientami;
 • dla każdego, kto jest otwarty na rozwój siebie i nowe spojrzenie na świat, wychowanie i przywództwo;

Co zyskasz?

 • 12 godzinny program innowacyjnych warsztatów opartych o teorie rozwoju świadomości i przywództwa
 • transformacyjną pracę ze sobą, swoimi przekonaniami i wartościami
 • nową świadomość siebie i swojej pracy
 • nowe poziomy pracy z klientami, współpracownikami
 • pogłębienie kompetencji coacha ICF
 • plan swojej drogi do mistrzostwa w coachingu
 • zupełnie nowe narzędzia do pracy z klientami

Temat turkusu w rozwoju świadomości i turkusowych organizacji jest obecnie bardzo modny, ale kluczowe jest, aby nie tylko wiedzieć coś o turkusie lecz, aby mieć świadomość na poziomie turkusowym.
Ten program to zapewnia: szeroką wiedzę w tym najnowsze badania typu evidence-base, głęboką pracę ze sobą, wspólne refleksje.
W XX w. powstało wiele teorii opisujących rozwój psychologiczny zarówno jednostek, jak i społeczeństw pod różnymi kątami. Najbardziej znane to Spiral Dynamic Gravesa, czy Teoria Integralna Wilbera. Choć było ich więcej kluczowy jest fakt, że są one kompatybilne, nawzajem się uzupełniają, korelują ze sobą ukazując potrzebę, a nawet konieczność rozwoju każdego człowieka. Rozwój jednostki pociąga za sobą nowy model przywództwa opartego na partnerstwie (teoria Kegana) i stawia nowe wyzwania przed coachami pracującymi z liderami.
Kurs jest pierwszym w Polsce programem, który zaprasza uczestników do rozpoznania swojego poziomu pracy z innymi i umiejscowienia go na jednym z poziomów świadomości i przywództwa (Graves, Wilber, Kegan), wyciągnięcia kluczowych wniosków i zaimplementowania ich w swojej pracy coacha, trenera, menedżera.

Będziesz ekspertem od strategii przywództwa i turkusowych organziacji!
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 02.03.2019 09:00
Zakończenie: 03.03.2019 12:00

Poznań

Strona rejestracji:
https://turkus-poznan.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Sedmo Tatiana Krawczyńska-Zaucha

Kraków

tjzaucha@gmail.com
606827711
Pokaż mapę...